March is still winter

Márciusban még tél van

For three and a half decades in my life I lived with the stable datum that March was the first month of the spring. Here in Sweden I had to learn that it doesn’t come until middle of April or so… Which sucks big time, in my humble opinion, but let’s accept it and try to look at the nice sides: for example the days are definitely getting longer (a few sunsets in different times)

Életem három és fél évtizedét azzal a stabil adattal éltem, hogy március a tavasz első hónapja. Itt, Svédországban azonban meg kellett tanulnom, hogy körülbelül csak április közepén köszönt be… Ami szerény véleményem szerint nagy szívás, de fogadjuk el, és próbáljuk meg a dolgok szebbik oldalát nézni: például a nappalok határozottan hosszabbodnak (néhány naplemente, különböző időpontokban).

On these pics, you see the Sun is pretty much up, after 7pm.

Ezeken a képeken látható, hogy a nap még elég magasan jár, 5 óra után.

The same place in Gamla stan as here, which is an almost obligatory spot for tourists, coming from the subway to Riddarholmen. However, one thing you should watch out for: around this station is a favorite place for junkies and at least two of the beggar mafias too…

Ugyanaz a hely Gamla stanban mint itt, ami majdhogynem kötelező turisták részére: itt jössz ki a metróból a Riddarholmen felé. Azonban érdemes egy dologra vigyázni: ez a környék a drogosok és legalább két koldusmaffia kedvenc tanyája… 

Södermalm in the background.

A háttérben Södermalm.

The City Hall that one can’t get bored with:

A Városháza, amit nem lehet megunni:

This promised a gorgeous sunset, but I didn’t have time to wait for it…:

Ez gyönyörűséges naplementét ígért, de nem volt időm megvárni…:

I shall take some more pics today, it’s a wonderful bright, sunny day (goddamn cold, though…), charging my cameras batteries. Have a good day everyone!

Lövök ma jópár képet, csodás, napsütéses idő van (viszont marha hideg…), töltöm a gépeim elemeit. Szép napot mindenkinek!

Share/Bookmarka2a_linkname=document.title;a2a_linkurl=”http://stockholm-by-gerak.blogspot.com/2010/03/march-is-still-winter.html”;a2a_show_title=1;

www.andreagerak.com

Do you like to travel? Would love to?

Advertisements

3 thoughts on “March is still winter

  1. Hi Andrea! I heard that the ferries were caught on ice and you can drive on ice from Stockholm straight into Finland… Amazing… 😉 Lovely shots!

    Blogtrotter 2 is waiting your comments in Haiti, now at Malfini Beach. Hope you enjoy and have a great weekend!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s