Hussars in Sweden – Huszárok Svédországban

To celebrate March 15, Hungary’s national holiday, Hussars were touring Swedish towns, arranged by the National Association of Hungarians in Sweden. They gave a very interesting program with a summary of the 1848 revolution, illustrated by pictures, poems, letters, songs, dances and a short movie clip.

Magyar huszárok portyáztak a svéd városokban, március tizenötödikét megünnepelni, a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége rendezésében. Igen érdekes programot nyújtottak az 1848-as forradalom és szabadságharc összefoglalásával, amit képekkel, versekkel, levelekkel, dalokkal, és táncokkal illusztráltak, valamint egy rövid bejátszással Sára Sándor 80 huszár című filmjéből.

Honesty, integrity, brotherhood, courage, fighting for survival, freedom, solidarity, common purpose – these values were represented by the Hussars that time. Today, their mission is more peaceful, they don’t need to go and fight at the battle field – they spread this spirit and these virtues by keeping the traditions and educating Hungarians worldwide. Each and every Hungarian could learn from them, regardless of political or religious views, age, genre, profession or residency.  
Becsület, integritás, testvériség, bátorság, küzdelem a túlélésért, szabadság, összetartás, közös cél – a huszárság annak idején ezeket az értékeket képviselte. Ma sokkal békésebb a küldetésük, nem kell a csatamezőn küzdeniük – ezt a szellemet és ezen erényeket hirdetik, beoltva velük a magyarokat az ország határain kívül is, és a hagyományok követésével. Minden egyes magyar tanulhatna tőlük, politikai és vallási nézetekre, korra, nemre, foglalkozásra vagy lakóhelyre való tekintet nélkül.    

Meet the Hussars – official website (English translation)

Hungarian House in Stockholm:

A stockholmi Magyar Ház:

A demonstration of the Hussar uniform: why it’s not only spectacular, but practical: protects form the cuts. Vitéz András Győrffy-Villám, President of the Hussar association and Maj. Vencel Ézsiás.

A huszáregyenruha bemutatása: miért nemcsak látványos, hanem praktikus is: véd a vágásoktól. Vitéz Győrffy-Villám András, a huszárszövetség elnöke, és Ézsiás Vencel huszár őrnagy.

I missed this one…
Erről lemaradtam…

The sabretache, for holding the important things: documents, love letters…
A tarsoly, amiben a fontos dolgokat tartották: iratokat, szerelmes leveleket…

And the sword, with the fuller or “blood groove” or “blood channel” (this is also the Hungarian name for it), which indeed had the use of not only lightening the blade, but getting rid of the blood.
És a kard, a vércsatornával, ami nem csupán azt a célt szolgálta, hogy kisebb súlyú legyen a penge, hanem valóban könnyebb volt vele megszabadulni a vértől.

A beautiful young couple (Lili Kaszai – voice, dance and Kristóf Fundák – dance) performed songs and dances, bringing back the mood of those times:

Egy gyönyörű fiatal pár (Kaszai Lili – ének és tánc, Fundák Kristóf – tánc) dalokkal és táncokkal hozták vissza a kor hangulatát:

In the dining room:

Az ebédlőben:

I forgot to take a photo of the delicious beef, so here is only the dessert, the famous zserbo:

Elfelejtettem lefotózni az igen gusztusos és ízletes marhaszeletet, így hát csupán a desszert, a híres zserbó:

During the dinner we had the opportunity to ask questions and find out such things as how much subsidy the Hungarian state gives to the Hussars for their noble work and how much is that, compared to other events, programs or activities, like for example the gay parade – astonishing :-((( Or how they make the very special uniforms, what do they wear under it, what is the role of the women (shortly put: they are indispensable :-))), how do they recruit youngsters, etc.

A vacsora alatt volt alkalmunk olyan kérdésekre választ kapni, mint mennyi támogatást ad a magyar állam a huszároknak a nemes munkájukért, és az valójában mennyi is, összehasonlítva már rendezvényekkel, programokkal, tevékenységekkel, mint például a melegfelvonulás rendőri biztosítása – megdöbbentő :-((( Vagy például hogyan készítik ezt a különleges egyenruhát, mit hordanak alatta, mi a nők szerepe (röviden: nélkülözhetetlenek :-))), hogyan toborozzák a fiatalokat, stb.

The evening concluded with an informal, exciting conversation in a very good mood, including impromptu piano play and a good night song.
Kötetlen, izgalmas és remek hangulatú beszélgetéssel, rögtönzött zongorajátékkal és egy jó éjszakát-dallal zárult az est.

A real Hussar (look at the details of the uniform and that moustache!)…
Egy igazi huszár (nézd meg az egyenruha részleteit, meg azt a bajuszt!)…


 
…and a fake Hussarina – would this be the English word for a female Hussar? (it was not easy to keep the hat on my head, because of my hair):
…és egy ál-huszárlány (nem volt könnyű a fejemen tartanom a csákót, a hajam miatt):

Share/Bookmarka2a_linkname=document.title;a2a_linkurl=”LINK URL GOES HERE”;a2a_show_title=1;

www.andreagerak.com


Do you like to travel? Would love to?

Advertisements

One thought on “Hussars in Sweden – Huszárok Svédországban

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s