Fence made of sausage

Kolbászkerítés

According to the Hungarian proverb, at a place where everybody is rich, life is great, even the fences are made of sausages.
A magyar szólás szerint ahol mindenki gazdag, nagyszerű az élet, ott még a kerítés is kolbászból van. 

Proof of that it is so in Hungary (at least in the city of Békéscsaba):
Bizonyíték, hogy ez tényleg így van Magyarországon (legalábbis Békéscsabán):

Sausage fence - Kolbászkerítés

I am a (not too strict) vegetarian, but sometimes when I am in Stockholm and wanna buy meat (and my son is a meat eater, big time), this is the only sausage I can buy, for this is the only one which has no sugar in it… (Sugar in the sausage? Super yuck!!!)
(Nem túl szigorúan) vegetáriánus vagyok, de amikor néha Stockholmban vagyok és húst akarok venni (a fiam pedig húszabáló), ez az egyetlen kolbászféle, amit meg tudok venni, mert ez az egyetlen, amiben nincs cukor… (Kolbászban cukor? Szuperfúj!!!)


And no, this is not a sponsored post, I get no any compensation for making an advertisement for Csabai kolbász (this special sausage made in Békéscsaba).
És nem, ez nem egy szponzorált bejegyzés, semmi kompenzációt nem kapok a csabai kolbász népszerűsítéséért.

I took the photo, by the way, at the Travel Expo a couple of days ago.
Mellesleg az Utazás Kiállításon készítettem a képet, pár napja. 

What else could I wish to my country on this long holiday weekend (tomorrow is March 15) that this proverbial sausage fence may be true, in the near future…
Mi mást kívánhatnék az országomnak ezen az ünnepi hétvégén (holnap március 15.), mint hogy ez a bizonyos kolbászkerítés valósággá is váljon, a közeli jövőben… 

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fhungary-pictures.blogspot.com%2F2011%2F03%2Ffence-made-of-sausage.html&layout=standard&show_faces=false&width=450&action=like&font&colorscheme=light&height=35

Share/Bookmark

  www.andreagerak.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s