Transylvania 2008

I am so happy to retrieve some of my photos that my son managed to save from my old, broken laptop… Here is the first few I got last night, enjoy!
Olyan boldog vagyok, hogy sikerült visszaszerezni néhány fotómat, amit a fiam mentett meg a régi, tönkrement laptopomról… Itt az első pár, amit tegnap este kaptam, szeressétek!

The pictures were shot from the car window, as you can see it, on the way to the 6th Magyarfalu Days, a local festival in a Hungarian village in Moldva, the Eastern part of Romania.
More pics and videos from Moldva
Songs and culture from Moldva
A képeket az autó ablakán keresztül készítettem, ahogyan az látszik is rajtuk; útban a VI. Magyarfalusi Napokra. Ez egy kis helyi fesztivál a legkeletebbre lévő csángómagyar településen.
Még több moldvai kép és videó
Dalok és moldvai csángó kultúra

Transylvania… Well, you all know about the Dracula thing, and the Transylvania movie by Tony Gatlif (where my friend and colleague Beata Palya’s singing is featured). But many of you might not know that Transylvania is also a very dear area for Hungarians, for it used to be our territory from the beginnings of the Hungarian state, till 1918, the Trianon Treaty after World War I (when 2/3 of Hungary was taken away which is still a bleeding scar for many fellows of my nation, but these days the situation is better: since a short while, Hungarians living in those areas can apply for citizenship in the mother country)
More about Transylvania on Wikipedia
A few songs and other, music and tradition related stuff from Transylvania
Erdély… Sok külföldi tud Drakuláról és Tony Gatlif Transylvania című filmjéről (amiben Palya Bea kolléganőm énekel). Sokan viszont nem tudják – mi, magyarok, igen -, hogy Erdély igen kedves terület a magyarok számára, hiszen a magyar állam alapítása óta a mi területünk volt. Egészen 1918-ig, az I. világháborút lezáró Trianoni Békéig, amelyben Magyarország 2/3-át elvették tőlünk, ami sokak számára még mindig fájó seb – bár mostanában jobb a helyzet: rövid ideje az érintett területeken lakó magyarok is kaphatnak állampolgárságot az anyaországban).

And now: photos!
És most: fotók!

Transylvania / Erdély 2008 - #1
You can see these huge, newly built villas all over the place – as I found out, it is by Gypsy families.
Ezeket a hatalmas, új villákat mindenhol lehet látni – ahogy megtudtam, cigány családoké.

Transylvania / Erdély 2008 - #2

Transylvania / Erdély 2008 - #8

The stop

And with a little twist:
Egy kicsit megbolonditva:

The stop by AndreaGerak
The stop, a photo by AndreaGerak on Flickr.
(This you can buy on prints, post cards, posters etc: 

Ezt képeslapon, poszteren, stb-n meg lehet venni):


       

Transylvania / Erdély 2008 - #4

Transylvania / Erdély 2008 - #6

Orthodox churches are built en masse, everywhere in Romania
Ortodox templomok épülnek egész Romániában

Transylvania / Erdély 2008 - #7

Transylvania / Erdély 2008 - #10

Transylvania / Erdély 2008 - #11

Transylvania / Erdély 2008 - #12

Transylvania / Erdély 2008 - #13

Transylvania / Erdély 2008 - #14

Transylvania / Erdély 2008 - #15

Transylvania / Erdély 2008 - #16

LOTS more pictures of this trip to come, I am myself excited to see them 🙂
RENGETEG új kép jön még erről az útról; én magam is izgatottan várom, hogy lássam őket 🙂

Let me mention here that in July, I will be performing and one of the hostesses for a huge gathering of Transylvanian Hungarians from all over the world; it will be a 3-day festival in Verőce (Hungary), details in my Calendar.
Hadd említsem meg itt, hogy júliusban fellépek és az egyik háziasszony leszek a háromnapos Erdélyország az én hazám fesztiválon, Verőcén (részletek a Naptáramban). 

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftravel-pictures.blogspot.com%2F2011%2F04%2Ftransylvania-2008.html&layout=standard&show_faces=false&width=450&action=like&font&colorscheme=light&height=35

*****

Beside being a singer and going wherever my performances take me, these are the top resources which make it possible for me to live one of my dreams and travel – they can help you as well to live as you would like to, have a look here

document.write(“http://iwiw.hu/like.jsp?u=+encodeURIComponent(document.location)+&title=+encodeURIComponent(document.title)+&t=tetszik&s=white“);

Share/Bookmarka2a_linkname=document.title;a2a_linkurl=”http://travel-pictures.blogspot.com/2011/04/transylvania-2008.html”;a2a_show_title=1;

www.andreagerak.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s