20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor

Between two festivals (Global Summit of Hungarians in Balatonlelle at Lake Balaton, and Translyvania Is My Homeland in Veröce, at the Donau Bend see my calendar), I spent a few lovely days at Lake Velence… (pictures of all these places soon).
Két fesztivál közt (Magyar Világtalálkozó Balatonlellén, illetve “Erdélyország az én hazám” Fesztivál Verőcén, lásd a naptáramat) néhány nagyon kellemes napot töltöttem el a Velencei-tónál… (képek mindhárom helyről hamarosan).

I knew about the Méta Camp, for in my younger years these kind of camps used to be my life, and the musicians and dancers who were teaching were all my friends, and I wished I could attend. It was a nice surprise to discover it on the map that Dinnyés was right the next village to Agard, so I asked my friend and hostess if she wanted to check it out and she was glad about it.
Tudtam a Méta táborról, hiszen fiatalabb éveimben az ilyen táborok jelentették az életemet, és az oktató zenészek és táncosok a barátaim, így hát kívántam, bárcsak ott lehetnék. Kellemes meglepetés volt felfedeznem a térképen, hogy Dinnyés pont Agárd mellett fekszik, ezért meg is kérdeztem a vendéglátó barátnőmet, hogy lenne-e kedve megnézni, aminek nagyon örült.

The first view, upon our arrival to the camp:
Mikor a táborba érkeztünk, ez a látvány fogadott:

Méta tábor 2011, Dinnyés (98)

20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor2011, Dinnyés (100)

Just one more photo now, to give you a taste of the feeling of the night when we went back and all the students presented what they learned during the day – can you imagine the sound???
Most csak még egy fotó, hogy éreztessem az esti hangulatot, amikor visszamentünk, és az összes tanuló előadta, mit haladtak aznap – el tudjátok képzelni, hogy szólt??? 

20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor 2011, Dinnyés (161)

In the middle: Beata Salamon, the founder and soul of the camp
Középen Salamon Beáta, a tábor alapítója és lelke


Something like this: 
Valahogy így:

In the next video, some of the tutoring musicians:
Istvan Papp ‘Gazsa’, Otto Römer – violin
Zsolt Nagy – viola
Albert Mohacsy – contrabass
(And can you find me peeking? 🙂
A következő videóban néhányan az oktató tanárok közül:
Papp István “Gázsa”, Rőmer Ottó – hegedű
Nagy Zsolt – brácsa
Mohácsy Albert – bőgő 
(És megtaláljátok, hol kukucskálok? 🙂

Méta tábor 2011, Dinnyés 123 (98)20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor, 2011, Dinnyés (191)20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor, 2011, Dinnyés (190)20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor, 2011, Dinnyés (189)20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor, 2011, Dinnyés 123 (188)20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor, 2011, Dinnyés (184)
20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor, 2011, Dinnyés (183)20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor, 2011, Dinnyés (182)20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor,2011, Dinnyés (181)20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor, 2011, Dinnyés (180)20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor 2011, Dinnyés (179)20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor 2011, Dinnyés (178)
20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor 2011, Dinnyés (177)20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor 2011, Dinnyés (174)20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor 2011, Dinnyés (173)20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor 2011, Dinnyés (172)20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor 2011, Dinnyés (171)20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor 2011, Dinnyés (170)
20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor 2011, Dinnyés (169)20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor 2011, Dinnyés (168)20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor 2011, Dinnyés (166)20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor 2011, Dinnyés (162)20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor 2011, Dinnyés (161)20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor 2011, Dinnyés (160)
20th Méta Folk Music and Folk Dance Camp / XX. Méta Népzenei és Néptánc Tábor, a set on Flickr.

Check out the site of Méta Camp
Látogasd meg a Méta tábor honlapját 

Photo products and Licensing:

         License photos    Buy photo products
  

If you don’t find what you are looking for, please email me; also for business enquiries, performing, interview or general requests, questions that wouldn’t fit into a comment: 
gerakandrea@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s