Global Summit of Hungarians, Balatonlelle 2011



Magyar Világtalálkozó, Balatonlelle 2011

Gerák Andrea a Magyar VilágtalálkozónIf I remember right, it’s been already 16 years that I have visited Lake Balaton… In Tihany for a seminar, before that also in Tihany as a young family, three of us with the baby, before that in Balatonszepezd at a training camp with the folk dance group of my hometown, and in pioneer camps a couple of times, in Zánka – hm… how do you say this in English: in a training camp for leaders of the smallest pioneer units (=őrsvezetőképző)… and as a child, two times in Balatonlelle with my family.
Now I was excited to go to Lelle again, to see how has the Hungarian Sea changed during this good 1.5 decades. However, I didn’t see much of it, for I was invited to perform for the Global Summit of Hungarians and I hardly had time to look around.
But in that short time, I was of course, clicking away; a few pictures, enjoy:
Ha jól emlékszem, 16 éve is van már, hogy a Balatonnál jártam… Tihanyban egy szemináriumon, előtte szintén Tihanyban fiatal családként hármasban a pici babával, előtte Balatonszepezden, néptáncos edzőtáborban, meg párszor úttörőtáborban, Zánkán őrsvezetőképző táborban… és gyerekként Balatonlellén kétszer, családi üdülés. 
Most izgatottan készültem ismét Lellére, hogy meglássam, mit változott a magyar tenger a bő másfél évtized alatt. Sokat viszont nem láttam belőle, mert a Magyar Világtalálkozóra hívtak meg fellépni, és alig volt időm körülnézni.
Abban a rövid időben természetesen szorgalmasan kattintgattam; íme néhány kép:

I. Magyar Világtalálkozó, Balatonlelle (9)
(No, they didn’t cook the birkapörkölt – =lamb stew – in this one.)
(Nem, nem ebben főtt a birkapörkölt.)

The weather wasn’t too kind, but at least it honored me so that in those few hours there was no rain. Maybe for ten minutes, I had a chance to run down to the water:
Az időjárás nem volt valami kegyes, de legalább annyira megtisztelt, hogy abban a néhány órában nem esett. Talán tíz percre sikerült is kiszaladnom a vízhez:

Balatonlelle (1)

On the stage before me, the Traditional Folklore Group from Kalocsa gave a great performance, we were singing and dancing along backstage:
A színpadon előttem a Kalocsai Hagyományőrző Együttes adott remek hangulatú műsort; a színpad mellett-mögött velük együtt énekeltünk-táncoltunk:

I. Magyar Világtalálkozó, Balatonlelle (16)

And that’s me:
Ez pedig én volnék:

Gerák Andrea a Magyar Világtalálkozón, Balatonlelle 2011 - #2

Special thanks to the photographer, the sound technicians (it sounded beautiful!), and to all those who helped, to the organizers (first of all to Panorama World Club) – and naturally, to the audience!
Külön köszönet a fotósnak, a hangtechnikusoknak (gyönyörűen szólt!), mindazoknak, akik segítettek, és a szervezőknek (elsősorban a Panoráma Világklubnak) – és persze a közönségnek!

Gerák Andrea a Magyar Világtalálkozón

Lake Balaton from the train, on the way to Lake Velence, which I visited now for the first time in my life… But that will be another story.
A Balcsi a vonatablakból, úton a Velencei-tóhoz, ahol most jártam életemben először… De az már egy másik történet lesz.

Balaton from the train (8)

More photos
Még több fotó

Wishing you all a pleasant summer! Mine is rather eventful; as my time allows, I’ll try to share more experiences!
Kellemes nyarat kívánok mindenkinek! Az enyém meglehetősen eseménydúsan telik; amint időm engedi, igyekszem megosztani még több élményt!

// <![CDATA[ document.write("http://iwiw.hu/like.jsp?u=+encodeURIComponent(document.location)+&title=+encodeURIComponent(document.title)+&t=tetszik&s=white“); // ]]>

//

www.AndreaGerak.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s