Malev with broken wings

Törött szárnyú Malév

“Wings to Fly” (said the Malev slogan, which in Hungarian was a little bit more: “We give wings to your desires”)
“Szárnyakat adunk vágyainak”…

It’s all over the news: Malev, Hungary’s national airlines won’t fly any more – at least for a while, under this same name, with the same organizational structure and ownership. The last Malev plane landed yesterday, shortly after 10am, from Helsinki.
Mindenfelé szerepel a hírekben: a Malév, a magyar nemzeti légitársaság nem repül többé – legalábbis egy darabig, ugyanezzel a névvel, szervezeti struktúrával és tulajdonossal. A legutolsó Malév-gép tegnap, röviddel délelőtt 10 óra után szállt le, Helsinkiből.

One brand that has been representing the country for almost 7 decades and we could be proud of.
Egy magyar név, amely hazánkat képviselte majdnem 7 évtizeden át, és amelyre büszkék lehettünk.

I only flew with them 2 times – my best flight memories, thank you!
Jómagam csak kétszer repültem velük – legjobb repülési emlékeim; ezúton is köszönöm!

The attitude and the service given by the crew was so exceptional that I have not experienced anywhere else.
A legénység hozzáállása és a kiszolgálás kivételesen jó volt, sehol máshol nem tapasztaltam olyat.

One of these times, more than 20 years ago, I was on a tour in Sweden with the Bartok Dance Ensemble, and on the way back, the flight attendants were so super cool: our musicians were allowed, even encouraged to bring out the violins and violas and play, and we would all sing. One or two couples, if I remember right, were attempting a little dancing in the aisle. What a party we had!
Az egyik alkalommal, több mint 20 éve, a Bartók Táncegyüttessel jártam turnén Svédországban, és a hazaúton az utaskísérők szuperjó fejek voltak: megengedték a zenészeinknek, sőt, bátorították őket, hogy előkapják a hegedűket-brácsákat és játsszanak, mi meg mindannyian énekeltünk. Ha jól emlékszem, egy-két pár még táncolni is megpróbált. Micsoda buli!

Now, as a Hungarian, I am deeply touched and don’t have words for what has just happened. Let music and pictures speak.
Magyarként mélyen megérintett, ami most történt, nincs rá szavam. Beszéljen inkább a zene és a képek!

The “Malev music”, by Gabor Presser, one of Hungary’s most ingenious composers of the past 30-40 years:
A Malév zenéje Presser Gábortól, az utóbbi 30-40 év egyik legzseniálisabb magyar zeneszerzőjétől:

And another classic piece, from one of our legendary rock bands, Piramis (lyrics below):
És még egy örök klasszikus, egyik legendás rockzenekarunktól, a Piramistól (dalszöveg lejjebb):

1. Szállj, szállj, szállj fel magasra!
Dalom hódítsd meg most a kék eget!
Jöjj, jöjj, kérlek, ne menj el,
Gyere, hallgasd csak az éneket!


2. Vártam, hogy végre szóljak,
Azt hogy elmondjam, mit is gondolok.
Hallgasd, hallgasd meg, kérlek,
Azt, mi számomra a legszentebb dolog.


R. Kérlek, higgy, hogy neked higgyek,
Kérlek, bízz, hogy bízhassak én!
Kérlek, szólj, hogy hozzád szóljak,
Kérlek, élj, hogy élhessek én!

In English:

1. Fly, fly, fly up high
My song, concur now the blue sky,
Come, come, please don’t go,
Come and listen to the song now.

2. I was waiting for that I could talk to you,
That I could tell you what I thought,
Listen, listen please,
To what is the holiest for me.

Chorus:
Please believe, so that I can believe you,
Please trust, so that I can trust,
Please talk, so that I can talk to you,
Please live, so that I can live!
— Piramis

Who’s gonna give wings to our desires now?
Ki fog most szárnyakat adni a vágyainknak? .

// <![CDATA[ document.write("http://iwiw.hu/like.jsp?u=+encodeURIComponent(document.location)+&title=+encodeURIComponent(document.title)+&t=tetszik&s=white“); // ]]>

// (function() { var po = document.createElement(‘script’); po.type = ‘text/javascript’; po.async = true; po.src = ‘https://apis.google.com/js/plusone.js&#8217;; var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s