Strange phenomena on Prague’s sky

Furcsa jelenségek Prága egén

Another month passed by and I am still in Prague!
Ismét eltelt egy hónap, és még mindig itt vagyok, Prágában!

Besides that I love this wonderful city, I am often perplexed by the strange things one can see on the sky. No meaning to create sensations by saying anything about UFOs and such, but these things do make me wonder:
Amellett, hogy imádom ezt a csodálatos várost, gyakran nem tudok mit kezdeni azokkal a furcsaságokkal, amiket az égen lehet látni. Nem óhajtok szenzációt kelteni azzal, hogy ufókról és ilyesmikről beszéljek, de ezeken tényleg eltűnődöm.

The most remarkable is that I see parallel, almost straight clouds all the time, like these ones from yesterday:
A legfeltűnőbb, hogy párhuzamos, majdnem egyenes felhőket látni állandóan, mint ezek tegnap:

Strange phenomena on Prague's sky

These might also pass for ordinary clouds and they are nothing special, I simply find it peculiar that this is the only place where I have ever seen so many of them.
Ezek lehet, hogy szintén elmennek, mint rendes felhők, és nincs bennük semmi különös; egyszerűen furának tartom, hogy sehol máshol nem láttam belőlük ilyen sokat.

Strange phenomena on Prague's sky

Strange phenomena on Prague's sky

But what to make out of these? 2013 June 20:
De hová tegyük ezeket? 2013. június 20:

Strange phenomena on Prague's sky

Two “pieces” of clear sky cutting into a light cloud, with parallel, straight lines:
Két tiszta “égboltdarab” belevág egy könnyű felhőbe, párhuzamos, egyenes vonalakkal:

Strange phenomena on Prague's sky

Or this one, with the vertical brighter strike on the middle top of the picture?
Vagy ezt, a világosabb, függőleges csíkkal felül, a kép közepén?

Strange phenomena on Prague's sky

Back to this scene from yesterday, 21:05. You see a small bright spot on the sky, to the right from the orange building in the middle? I saw it for maybe 30 seconds and it was much smaller and brighter than the Moon but much bigger than Venus, emanating steady light and not blinking like an airplane and it seemed to be standing, for this distance (click photo for large size):
Visszatérve ehhez a tegnapi képhez, 21:05. Látod azt a kis, fényes pontot az égbolton, a középen levő, narancssárga háztól jobbra? Úgy 30 másodpercig, ha láttam; sokkal kisebb és fényesebb volt mint a Hold, de sokkal nagyobb mint a Vénusz, egyenletesen bocsátott ki fényt, és nem pislogott mint a repülőgépek, és ebből a távolságból nézve mozdulatlannak tűnt (kattints a képre, és nézd meg nagyméretben!):

Strange phenomena on Prague's sky

Any explanations, anyone?
Bárki tud valami magyarázatot?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s